חדשות החנות


(ראו סרטון)
חדשות החנות מופיעות בגלילה בצד שמאל העליון של עמוד הבית באתר החנות.
בחדשות החנות נוכל להיעזר על מנת להסב את תשומת לב הגולשים למבצעים או עדכונים מהחנות.
על מנת להציג את חדשות החנות יש להיכנס להגדרות תצוגה ולסמן "כן" תחת "הצג חדשות בעמוד הבית".

בלחיצה על כפתור "חדשות החנות" בתפריט ניהול החנות נגיע למסך הבא:מאחר ואין חדשות המוגדרות כעת במערכת, נלחץ על כפתור "Add New" (ראה חץ 1) לצורך הוספת
חדשה. לאחר הלחיצה אנו יכולים להגדיר:

חץ 2 מתאר את מיקום השדות בהם אנו מזינים את פרטי החדשה.
הפרטים אותם יש להזין:

שם תצוגה-
שם לצורך פנימי בלבד. שם זה לא יוצג באתר.
לדוגמא נוכל להזין "עדכון מבצע מסכים"

סדר -
המערכת מגדירה סדר רץ לחדשות על פיו הם ממויינים בתוך הגלילה בעמוד הבית של החנות.
במידה ונרצה לשנות את הסדר יש להזין מספר מתאים.

פעיל -
יש לסמן "V" במידה והחדשה פעילה ויכולה להופיע בחנות.


לאחר שסיימנו נלחץ על כפתור "Save" (ראה חץ 1) על מנת  לשמור את נתוני החדשה.
כעת נוכל לעדכן את תוכן החדשה. 

חץ מספר 1 מציג את הכפתור עליו יש ללחוץ על מנת לעדכן את פרטי החדשה.
כפתור זה מעביר אותנו למסך עדכון פרטי החדשה בעזרת עורך תוכן:
בסיום העדכון יש ללחוץ על כפתור "Save" (הכפתור הראשון מצד ימין).
הנתונים לא יישמרו במידה ולא לחצנו על כפתור זה.