עורך תוכן - תיאור הכפתורים והפונקציות

עורך התוכן נראה כך:


עורך הטקסט מתפקד בצורה דומה לתוכנת וורד.
להלן תיאור הכפתורים לפי המספור המופיע בסמוך לכל כפתור:

שורה עליונה:

1    שמירה - שמירת תוכן העורך.
2    תצוגה מקדימה - הצגת תוכן העורך בחלון נפרד.
3    גזירה - כאשר נסמן טקסט מתוך העורך נוכל לגזור אותו.
4    העתקה - כאשר נסמן טקסט מתוך העורך נוכל להעתיק אותו.
5    הדבקה - הדבקת טקסט אל המיקום בו נמצא הסמן.
6    הדבקה כטקסט פשוט - מדביק טקסט שהועתק מוורד או מאתר אינטרנט כלשהו כטקסט פשוט ללא הגדרות העיצוב.
7    הדבקה מ-וורד - מדביק טקסט שהועתק מוורד או מאתר אינטרנט כלשהו כטקסט כולל עיצוב.
8    ביטול צעד אחרון - מבטל את השינוי האחרון שביצענו בעורך התוכן.
9    חזרה על צעד אחרון - מחזיר את השינוי האחרון שביצענו במידה וביטלנו אותו.
10  חיפוש - חיפוש טקסט מסויים בתוך העורך. יעיל כאשר כתבנו הרבה טקסט אודות המוצר.
11  החלפה - החלפת טקסט מסויים בטקסט אחר מתוך הטקסטים הכתובים בעורך.
12  בחירת הכל - מסמן את כל הטקסט בעורך התוכן. יעיל כאשר רוצים למחוק את כל הטקסט או לשנות עיצוב גופן.
13  הסרת עיצוב - כפתור המסיר עיצוב תחת טקסטים שסומנו בעזרת העכבר.


שורה תחתונה:

14  מודגש - הדגשת הטקסט המסומן בעורך. את הטקסט יש לסמן באמצעות העכבר.
15  נטוי - הטיית הטקסט המסומן בעורך. את הטקסט יש לסמן באמצעות העכבר.
16  קו תחתון - יצירת קו מתחת לטקסט המסומן בעורך. את הטקסט יש לסמן באמצעות העכבר.
17  צבע טקסט - צביעת הטקסט המסומן בעורך בצבע שנבחר. את הטקסט יש לסמן באמצעות העכבר.
18  צבע רקע - צביעת רקע הטקסט המסומן בעורך בצבע שנבחר. את הטקסט יש לסמן באמצעות העכבר.
19  הוספת/עריכת טבלה - הוספת טבלה לעורך.
20  גופן - שינוי גופן הטקסט המסומן בעורך. את הטקסט יש לסמן באמצעות העכבר.
21  גודל - שינוי גודל הטקסט המסומן בעורך. את הטקסט יש לסמן באמצעות העכבר.
22  יישור לשמאל - יישור הטקסט המסומן בעורך לצד שמאל. את הטקסט יש לסמן באמצעות העכבר.
23  מרכוז - מרכוז הטקסט המסומן בעורך. את הטקסט יש לסמן באמצעות העכבר.
24  יישור לימין - יישור הטקסט המסומן בעורך לצד ימין. את הטקסט יש לסמן באמצעות העכבר.
25  יישור לשוליים - יישור הטקסט המסומן בעורך לשוליים. את הטקסט יש לסמן באמצעות העכבר.