5. הצגת קטגוריה בחנות / הסתרת קטגוריה מהחנות

על מנת להציג או להסתיר קטגוריה ראשית או משנית בחנות יש לבחור את הקטגוריה הרצויה על ידי לחיצה עם העכבר
על שם הקטגוריה בעץ הקטגוריות המופיע בצד ימין של המסך (ראה חץ 1). ריבוע כחול יופיע סביב שם הקטגוריה
וכן שם הקטגוריה יופיע בחלון המאפיינים בצד שמאל של המסך (ראה חץ 2).כל שנותר הוא לבטל את סימון ה "V" בחלון המאפיינים (ראה חץ 3) תחת "הצג קטגוריה" וללחוץ על כפתור עדכן.
מיד נוכל לראות האייקון המופיע מימין לקטגוריה בעץ הקטגוריות בצד ימין של המסך הופך לאייקון אפור.
הקטגוריה לא תופיע בחנות.
במידה ורוצים להציג קטגוריה מוסתרת יש לסמן את ה "V" בתהליך הפוך מכפי שהוסבר לעיל.