הגדרות תצוגה

הגדרות תצוגה הינו מסך המאפשר להציג או להסתיר את באנר החנות ואת חדשות החנות המופיעים בעמוד הבית של החנות.
כל חנות על פי צרכיה יכולה להגדיר הגדרות אלה באופן אישי.במידה ורוצים להציג את חדשות החנות בעמוד הבית יש לסמן "כן".
במידה ורוצים להציג את באנר החנות בעמוד הבית יש לסמן "כן".
בסיום יש ללחוץ על כפתור "שמור הגדרות".